Hard Facility Management Services

De stad Edinburgh heeft een aanbesteding uitgeschreven voor twee partners voor het leveren van Hard Facility Management (voor respectievelijk het noordelijke en zuidelijke deel van de stad) om de stad te ondersteunen bij het uitvoeren van haar commerciële programma voor gebouwreparatie en -onderhoud, voor meer dan 660 operationele gebouwen en niet-operationele assets. De gecombineerde waarde van de contracten wordt geschat op maximaal £18 miljoen per jaar.

Elk contract heeft een looptijd van 7 jaar met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens 3 jaar, afhankelijk van prestatiebeoordelingen. De contracten zijn in november 2021 toegekend aan MITIE Technical Facilities Management Ltd en Skanska Construction UK Ltd.

De harde FM-diensten zullen gepland en reactief onderhoud, wettelijke naleving, kleine werkzaamheden en specifieke programma's voor een bepaald gebied omvatten. De scope omvat onder andere de volgende diensten:

  • Bouwkundige elementen: daken en dakafvoer, vloeren en vloerafwerking, trappen, plafonds, externe en interne deuren, externe muren en afwerkingen, ramen, interne wanden/scheidingswanden en afwerkingen, externe leidingen, sanitaire voorzieningen, armaturen en fittingen, loodgieterswerk, bewegwijzering, vaste meubels en fittingen, externe circulatieroutes inclusief speelplaatsen en verhardingen, externe meubels, externe riolering, externe bewegwijzering en grensmuren, hekken en poorten.
  • Werktuigbouwkundige en elektrotechnische elementen: verwarming en warmwaterketels, oliegestookte ketels, gasgestookte ketels, schoorsteenvegen, voedings-/expansietanks, geïnduceerde trekventilatoren, luchtpaden voor verbrandingslucht, opslagtanks voor olie, ketelrendementstesten, gashaarden, verwarmingssystemen, ventilatie-inspecties, rookdetectoren op batterijen, airconditioningapparatuur, rookventilatiesystemen, afzuigunits, luchtbehandelingsunits, airconditioningunits, keukenapparatuur, grondige reiniging van keukenafzuigkappen en -afvoerkanalen, koeling, drukwaterinstallaties, verdeelkasten, elektrische vaste installaties, draagbare apparatuurtesten, algemene verlichting, verlichtingsinstallaties, noodverlichting, noodgeneratoren, batterijapparatuur, alternatoren, brandbestrijdingsapparatuur, branddekens, koolmonoxidesensoren, defibrillatoren, bliksemafleiders, geautomatiseerde deuren, mansafe-systemen, toegangscontrolesystemen; en liften en roltrappen.