Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid gaat voor circulaire kantoorinrichting

Interreg NSR ProCirc Pilot - circulaire inrichting van overheidskantoren

Met haar raamcontracten voor refurbished kantoormeubilair wil Het Facilitair bedrijf de Vlaamse overheid en lokale overheden stimuleren om circulaire keuzes te maken.

Waarom nieuw meubilair kopen als je alles al in huis hebt voor een fris, nieuw interieur? Vanuit die filosofie sloot Het Facilitair Bedrijf in 2019 twee raamcontracten voor refurbishment van meubilair met Nearly New Office Facilities (Nnof).

Het eerste raamcontract legde de focus op refurbishment van eigen meubilair dat aan opfrissing toe is. Daarbij kon je een beroep doen op Nnof om het bestaande meubilair te inventariseren en een herinrichtingsstudie uit te voeren. Vervolgens zorgen zij voor de ophaling, het refurbishen en de terugplaatsing van de hernieuwde meubelstukken. Dit opzet bleek heel wat overheden aan te spreken. Daarom sloot Het Facilitair Bedrijf begin 2022 een opnieuw een contract met Nnof voor deze dienstverlening.

Een tweede raamcontract zet in op overtollig meubilair. Is er bij herinrichting meubilair waar, ook na eventueel refurbishment, geen plekje meer voor is? Dan kan je het laten ophalen door Nnof in ruil voor credits. Nnof zorgt dan dat het opgefriste of gerefurbishte materiaal ter beschikking staat van andere entiteiten die op zoek zijn naar circulaire stukken. Zij kunnen eerder verworven credits dan inzetten bij de aankoop.

Circulaire impact

Deze raamcontracten resulteerden al in veel mooie, kwaliteitsvolle interieurs. Maar voor Het Facilitair Bedrijf is vooral de duurzame en circulaire impact van belang. De jaarlijkse rapportage van Nnof brengt deze in kaart, en de resultaten zijn indrukwekkend! In 2021 werd 308.329 ton CO2-equivalente emissies vermeden door de keuze voor tweedekans en refurbished meubilair. Maar liefst 1.123 meubelstukken werden, na een lichte opfrissing opnieuw ingezet. Nog eens 1.002 meubelstukken werden na refurbisment hergebruikt. Bij dit proces worden soms ook nieuwe materialen gebruikt, maar dit bedroeg slechts 8% van de totale hoeveelheid materiaal. De overige 86.944,05 kg materiaal werd hergebruikt en blijft zo nog even weg van de afvalberg.

Een eigen circulair interieur voor jouw kantoren

Alle entiteiten van de Vlaamse overheid én lokale besturen kunnen gebruik maken van de raamcontracten. Je leest, nadat je bent ingelogd, alles over op de raamcontracten-pagina op Vlaanderen Intern. Heb je als medewerker van een lokaal bestuur geen toegang? Dan vraag je die best aan bij je lokale beheerder. Met je vragen kan je terecht bij Facilipunt.

Interreg NSR ProCirc

Door met deze pilot deel te nemen in het Interreg NSR ProCirc project, kan Het Facilitair Bedrijf de Europese partners inspireren met de ervaringen als voortrekker.

 

Heb je een vraag over deze case?