Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid gaat voor circulaire kantoorinrichting

Interreg NSR ProCirc pilot - resultaten

Waarom nieuw meubilair kopen als je alles al in huis hebt voor een fris, nieuw interieur? Vanuit die filosofie sloot Het Facilitair Bedrijf in 2019 twee raamcontracten voor refurbishment van meubilair met Nearly New Office Facilities (Nnof).

Het afgedankte meubilair wordt door Nnof en een vzw opgehaald in de kantoren van de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Deze voorwerpen worden eigendom van Nnof in ruil voor credits. De Vlaamse overheid en de lokale besturen kunnen deze credits vervolgens gebruiken om opgeknapte voorwerpen te kopen in de online winkel die in het kader van het contract wordt gecreëerd. Nnof mocht de opgeknapte spullen ook aan derden verkopen. Voor deze aanpak is gekozen om zoveel mogelijk spullen een tweede leven te geven.

Dit kredietsysteem past niet in de traditionele boekhoudkundige aanpak, waardoor de interne afdeling Financiën en de medewerkers van de Inspectie Financiën overtuigd moesten worden van de voordelen van deze werkwijze. Het opgeknapte meubilair zelf werd echter onmiddellijk verwelkomd door het personeel, in de hele organisatie.

Deze raamcontracten resulteerden al in veel mooie, kwaliteitsvolle interieurs. Voor Het Facilitair Bedrijf is vooral de duurzame en circulaire impact van belang. De jaarlijkse rapportage van Nnof brengt deze in kaart. De resultaten zijn van 2020 en 2021 zijn beschikbaar!

Raadpleeg de publicatie hier.

Resultaten

2020:

 • Vermeden CO2-emissies: 27.626 ton CO2-equivalenten werden vermeden door de uitvoering van het raamcontract.
 • Afval vermeden: 21 ladeblokken werden als zodanig hergebruikt, ten minste 30 andere meubelstukken zullen worden hergebruikt.
 • Vermeden materialen: Er zijn 329 opgeknapte meubelstukken aangeschaft, samengesteld uit 5427,91 kg hergebruikt materiaal en 1572,50 kg nieuw materiaal. Dit betekent dat ca. 77% van het gewicht aan nieuwe materialen vermeden.

2021:

 • Vermeden CO2-uitstoot: 308.329 ton CO2-eq. uitstoot.
 • Afval vermeden: 1.123 meubels kregen een tweede leven zonder ingrepen, hooguit een lichte poetsbeurt. Dit is 53% van al het meubilair dat Nnof in 2021 leverde op de raamovereenkomsten. Daarvan waren 1.047 stuks bureaustoelen.
 • Vermeden Virgin materialen: Nnof leverde in 2021 2.125 hergebruikte en opgeknapte meubelstukken. Dit bestond uit ongeveer 86.944,05 kg hergebruikte en 7.419,77 kg nieuwe materialen. Grof berekend betekent dit dat ruim 92% van het meubilair uit hergebruikte materialen bestaat.

Geleerde lessen

 • Het is van belang dat de circulaire raamovereenkomst, de voordelen ervan en de betrokken mentaliteitsverandering effectief aan alle potentiële kopers worden meegedeeld, aangezien deze contracten voor veel entiteiten openstaan.
 • In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, heeft opgeknapt meubilair niet altijd een lagere aankoopprijs dan nieuw meubilair. Dit hangt af van de projectspecifieke context, zoals de mogelijkheden om het proces op te schalen en te automatiseren, en de hoeveelheid manuele arbeid die nodig is. Hergebruik met kleine reparaties of opfrissing zou echter kosteneffectief moeten zijn en kan duurdere items in het project compenseren. De werkelijke prijs, inclusief milieu- en maatschappelijke kosten, zou tot uiting komen in de levenscycluskosten.
 • Wanneer wordt gekozen voor het opknappen van voorwerpen aan het einde van hun levensduur, moet rekening worden gehouden met de opslagkosten, aangezien deze voorwerpen wellicht niet onmiddellijk worden hergebruikt.
 • Als de markt volwassen genoeg is, neem dan rapportage over milieugegevens op in de aanbesteding.
 • Bij groeitrajecten vraagt HFB de kandidaten om doelen te stellen die zij een jaar na gunning van de opdracht willen bereiken. Zo kunnen ook bedrijven die aan het begin staan van de implementatie van circulariteit, meedingen.
 • Multidisciplinaire inkoopteams zijn een belangrijke weg naar innovatiever en duurzamer inkopen.

Alle entiteiten van de Vlaamse overheid én lokale besturen kunnen gebruik maken van de raamcontracten. Je leest, nadat je bent ingelogd, alles over op de raamcontracten-pagina op Vlaanderen Intern. Heb je als medewerker van een lokaal bestuur geen toegang? Dan vraag je die best aan bij je lokale beheerder. Met je vragen kan je terecht bij Facilipunt.