Introducing circularity of PPE through contract management

 

Recycling Lives is een Brits recycling- en afvalbeheerbedrijf dat is gebaseerd op de principes van het creëren van sociale waarde door werkgelegenheid voor achtergestelde groepen en het leveren van milieu-innovatie. Het bedrijf is al meer dan 40 jaar actief en is vandaag de dag het grootste verwerkingsbedrijf voor autorecycling in het Verenigd Koninkrijk, terwijl het ook blijft werken op andere gebieden van recycling.

Het doel van de pilot is om meer circulariteit te brengen in een bestaand contract voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dit zal worden uitgevoerd door BITC namens Recycling Lives onderzoek te laten doen om een ​​reeks circulaire opties voor verschillende soorten PBM te identificeren en aanbevelingen te doen over hoe deze kunnen worden geïmplementeerd in het contract.

Meer informatie