Janssen is pioneer op vlak van hergebruik van solventen

Janssen en De Neef Chemical Processing werken samen aan het kwalitatief hergebruik van solventen

Samen met De Neef Chemical Processing (DNCP) zet Janssen zich al jaren in om zoveel mogelijk solventen te recycleren. Zo verkleinen ze hun negatieve milieu-impact. Sinds augustus 2017 worden twee solventen die nodig zijn in de synthese van een medicijn (isopropanol en tolueen) hergebruikt.

Jassen voert haar solventstromen af naar DNCP in Kallo. Daar worden de solventen tot de gewenste kwaliteit gedestilleerd. Na destillatie worden ze terug bij Janssen geleverd en kunnen ze opnieuw worden gebruikt. Het sluiten van deze kring is een belangrijke stap richting circulaire economie.

Heb je een vraag over deze case?