Kamp C bouwt 't Centrum

Een knap voorbeeld van innovatief en circulair aanbesteden

In 2020 start Kamp C met de bouw van ’t Centrum op haar site in Westerlo. Dit wordt het eerste circulaire gebouw in Vlaanderen en meteen ook een hotspot voor circulaire bouwinnovatie.  ‘t Centrum wordt zo ontworpen dat er tijdens de levensduur gemakkelijk aanpassingen kunnen worden uitgevoerd, zonder veel extra energie en nieuwe materialen toe te voegen. Wanneer het gebouw verouderd is, kan het volledig gedemonteerd worden en kunnen de materialen hergebruikt worden. Alle gebruikte materialen worden immers opgenomen in een Building Information Model (BIM) en een grondstofdepot. Bovendien biedt 't Centrum ook een experimenteerruimte voor circulaire businessmodellen zoals buitenschrijwerk-als-dienst. Met dit pilootproject hoopt Kamp C inzichten te krijgen in de opportuniteiten en drempels van circulair aanbesteden van bouwprojecten. Met de geleerde lessen hopen ze de circulaire transitie in de bouwsector te versnellen.

Ter voorbereiding op de aanbesteding, organiseerde Kamp C een stakeholderoverleg op 12 juni 2018. Hier werden het proces en de ambities voor het circulair gebouw voorgesteld en afgetoetst. In november 2018 liet Kamp C de selectieleidraad op de markt los, met als doel drie bouwconsortia te selecteren voor de volgende stap in de aanbesteding. In februari 2019 werden de aanmeldingen afgesloten. Maar liefst zeven consortia, en daarmee een 50-tal bedrijven, hebben gekandideerd. Vervolgens werd door een zeskoppige jury onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, een zo objectief mogelijke score toegekend aan de teams. Dat bleek geen makkelijke opgave. Alle consortia beschikten immers over voldoende capaciteiten, expertise en kennis van diverse aspecten van circulair bouwen. Het project is momenteel gegund aan het consortium ‘Kamp Circulair’ met het aannemersbedrijf Beneens uit Olen als trekker. Voorts maken TEN, Streng-th, Muurtuin, West Architectuur, Tenerga en VITO deel uit van het team.

 


Kamp C stelt, op eenvoudig verzoek, zijn bestek en ervaringen ter beschikking.

Kamp C

Partners Vlaanderen Circulair, Thomas More Hogeschool, adviserend consortium ATP

Sectoren Bouw ›

Heb je een vraag over deze case?