Oefenhal PLOT

Provincie Limburg bouwt circulair opleidingscentrum

Provincie Limburg bouwt circulair

Provincie Limburg bouwt op de vroegere mijnsite van Zwartberg een nieuwe multifunctionele oefenhal voor het opleidings- en trainingscentrum PLOT. Dat gebeurt op een circulaire manier.

De bouwmaterialen van Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT), het opleidings- en trainingscentrum voor politie, brandweer en ambulancediensten moeten bij de sloop opnieuw en zonder kwaliteitsverlies in de keten kunnen worden gebracht. Dat vraagt een flexibel ontwerp, maar ook een inspanning van de andere actoren in de keten, zoals fabrikanten, wetgevers, opdrachtgevers, aannemers en slopers.

De provincie wil de kennis die ze hier opdoet breed verspreiden. De afdeling Milieu en natuur zal in samenwerking met Dubolimburg workshops organiseren. Dubolimburg, het provinciaal steunpunt duurzaam bouwen en wonen, is de Limburgse adviespartner wat betreft duurzaam bouwen voor vijf doelgroepen: particulieren, overheden, professionals, ngo's en onderwijsinstellingen.

Sectoren Bouw ›

Heb je een vraag over deze case?