Overheidsopdracht Circulair ICT-materiaal

Provincie Antwerpen en BBL publiceren een standaardbestek en handleiding voor aankoop van fair en circulair ICT-materiaal

Vlaanderen wil tegen 2050 een circulaire economie hebben waarin grondstofkringlopen worden gesloten. Maar hoe maak je die circulaire economie in de praktijk waar? De rol van overheden hierin is onmiskenbaar: met hun aankoopbeleid kunnen ze circulaire producten en diensten een boost geven. ICT is daarbij een belangrijke productcategorie, met een grote impact op mens en milieu. Ze is echter ook erg complex en evolueert snel. Provincie Antwerpen en BBL gingen, met het CircuIT-project, samen aan de slag om een standaardbestek op te stellen voor overheidsaankopen van ICT-apparatuur. 

Op 31 augustus 2019 brachten BBL en Provincie antwerpen een brochure uit met clausules voor een standaardbestek en een bijbehorende handleiding. Het werd een verzameling van haalbare en impactvolle clausules voor de opmaak van een bestek inzake circulaire aankoop van ICT-apparatuur. Voor elk onderdeel van een overheidsopdracht (titel, voorwerp, technische specificaties…) worden enkele clausules voorgesteld die letterlijk - of met enige aanpassing -kunnen worden overgenomen. Bij het onderdeel gunningscriteria zijn de clausules ingedeeld volgens de ambitiekaart. Ook wordt bij elke clausule richtlijnen gegeven over hoe het criterium kan worden geverifieerd. 

Photo by Burst on Unsplash

Bond Beter Leefmilieu

Partners Provincie Antwerpen, Go4Growth

Sectoren ICT ›

Heb je een vraag over deze case?