Parkgebouw Eiland Zwijnaarde

Ambitieuze praktijkcase inzake circulariteit, flexibiliteit en rendabiliteit

POM Oost-Vlaanderen en PMV willen een Parkgebouw oprichten op Eiland Zwijnaarde. De lat ligt hoog: het gebouw met diensten en kantoren van ongeveer 10.000m² moet dé referentie worden inzake community building, circulariteit en flexibiliteit –met aandacht voor een gezonde rendabiliteit.

POM Oost-Vlaanderen slaat de handen in elkaar met de KU Leuven om 2 aspecten van het ambitieuze bouwproject te tackelen:
1) de principes van circulariteit en flexibiliteit inbouwen in een klassiek financieel investeringsmodel. Deze vertaling zal een impact hebben op de omvang, de aard en de timing van de kosten en baten in de investeringsanalyse. Op basis van het aangepaste financieel model zal KU Leuven een vrij beschikbare rekentool ontwikkelen die ook door andere bouwheren, investeringsmaatschappijen, ontwerpers (architecten en ingenieurs), overheden ... gebruikt kan worden.

2) een kwalitatief bestek opmaken en een geschikte bouwpartner selecteren.Openbaar aanbesteden van bouwprojecten is in de loop der jaren steeds complexer geworden. De klassieke gunning tegen de laagste prijs zal voor dit project niet leiden tot het gewenste resultaat. Een innovatief bestek staat centraal. De vertaling van de verwachtingen inzake circulariteit, aanpasbaarheid/flexibiliteit naar selectie- en gunningscriteria, een gunningsleidraad en een modelovereenkomst zijn essentieel. De bestaande tools (GRO, C-Calc, TOTEM,…) worden van nabij onderzocht op hun geschiktheid bij als gunningscriterium. Via BIM willen de projectpartners zoveel mogelijk informatie bundelen over de gebruikte materialen en technieken. Beoordeling van de offertes en overleg met kandidaten vormen een grote uitdaging met als einddoel de gunning van de opdracht. Ook de mogelijke samenwerkingsvormen zowel voor de financiering als de realisatie van het gebouwen worden onder de loep genomen wat gefundeerde keuzes toelaat. Kortom, het wordt een uitermate leerrijk en interessant traject. POM Oost-Vlaanderen en de KU Leuven delen dan ook graag de geleerde lessen.

Beeld: Tech Lane Ghent Beeldkwaliteitsplan: visualisatie, INBO, 2015

 

 
 

Sectoren Bouw ›

Resultaat