Post-consumer textiles for the refurbishment of office chairs

De gemeente Groningen (Nederland) streeft ernaar om in 2030 een afvalloze gemeente te worden. Om dit doel te bereiken, vermindert Groningen haar afvalstromen door het voorkomen van nieuwe afvalstromen en het omzetten van afval in hulpbronnen. Hiertoe heeft de gemeente het project Gronings Goud gelanceerd. Het project heeft tot doel de kansen en maatschappelijke impact van de circulaire economie te laten zien. Het koppelt lokale gebruikte textielproducten aan de renovatie van kantoormeubilair van de gemeente.

De gemeente Groningen heeft ervoor gekozen om zich te richten op textiel, omdat dit wereldwijd een van de meest problematische afvalstromen is. De gemeente verzamelt ook elk jaar grote hoeveelheden afgedankt textiel (1,2 miljoen kilo, waarvan slechts een zeer klein deel wordt gerecycled) en wilde zien of zij als lokale overheid een bijdrage kon leveren aan een oplossing. De gemeente wilde een lanceringklant worden voor een circulair textielproduct en vond hiervoor mogelijkheden in het al bestaande contract voor circulair kantoormeubilair.

Het textiel wordt verzameld, gesorteerd, gesponnen tot garen en opnieuw tot stof geweven. De stof bestaat voor 75% uit gebruikte textielproducten verzameld in de gemeente en voor 25% uit gerecycled polyester. Het succes van het project wordt bereikt door meerdere belanghebbenden in de waardeketen te betrekken: de meubelfabrikant, sociale ondernemingen en innovatieve bedrijven. Het project richt zich op de lokale schaal en het bereiken van een positieve, lokale maatschappelijke impact. De gemeente wil dat dit project dient als een voorbeeld van een schaalbare en reproduceerbare systeemaanpak.

Raadpleeg de publicatie hier