ProReMat

Databank voor Processen, Realisaties en Materialen gevuld vanuit praktijkcases circulair bouwen.

ProReMAat is een databank van processen, realisaties en materialen ter ondersteuning van circulair bouwen. Ze is het resultaat van een dit onderzoeksproject van WTCB in samenwerking met Groep Van Roey, gefinancierd door Vlaanderen Circulair. Het is een oplijsting bouwsystemen en -producten  die ingezet kunnen worden in circulaire projecten. De focus ligt vooral op bouwmaterialen met gerecycleerde content.

De lijst is opgemaakt op basis van publiek beschikbare, niet-geverifieerde informatie. Het is een levende databank. Suggestie om producten, realisaties of processen/platformen toe te voegen, kunnen worden gemeld via het invulformulier.

WTCB, Group Van Roey

Partners Vlaanderen Circulair

Sectoren Bouw ›

Heb je een vraag over deze case?