Raamovereenkomst voor levering van duurzame werkkledij VDAB (2020)

In maart 2020 lanceerde VDAB een procedure voor een raamovereenkomst voor de levering van duurzame werkkledij. Er werden in de gunningscriteria 40 van de 150 punten toegekend aan milieucriteria: Score op de Higg Material Sustainability Index, duurzaam transport en andere maatregelen die de milieu-impact verlagen. Daarnaast werden 15 punten toegekend aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarnaast was het een uitdrukkelijke voorwaarde om te voldoen aan de IAO-basisconventies en mee te werken aan een onderzoek van de toeleveringsketen. Je kan het bestek en de technische bepalingen downloaden.

Heb je een vraag over deze case?