Recipiënten voor afvalinzameling

Suez onderzoekt circulaire opportuniteiten voor afvalcontainers en -zakken

Suez, een bedrijf dat voor afvalinzameling en materialenbeheer aanbiedt, nam binnen de Green Deal Circulair Aankopen haar afvalrecipiënten onder de loep.

Suez heeft heel een omvangrijk recipiëntengamma in gebruik voor haar afvalinzamelingsdiensten. Een eerste taak bestond er dus in om een grondige inventarisatie en supply chain-analyse uit te voeren. Vervolgens werd onderzocht waar er mogelijkheden waren om meer circulariteit te brengen in het aankoopproces van deze recipiënten.

Na de inventarisatie besloot de verantwoordelijke aankoper Oliver Meyers om verder te werken op twee aparte catagorieën. Enerzijds de plastic zakken, waarvoor een brede strategie wordt uitgewerkt met marktbevraging tegen 2021. Anderzijds de plastic containers. Voor deze laatste categorie loopt momenteel een dialoog met de markt. Samen met de leveranciers wordt bekeken hoe deze producten en hun levenscyclus meer circulair gemaakt kunnen worden.

Suez R&R

Sectoren Andere › Verpakkingen ›

Resultaat

 

 

Heb je een vraag over deze case?