Reuse of obsolete ICT equipment

In november 2022 heeft het Noorse centrale inkooporgaan een aanbesteding uitgeschreven voor een raamovereenkomst voor hergebruik en recycling van ICT-apparatuur voor 191 centrale overheidsorganisaties. De gevraagde dienst omvatte het ophalen, vervoeren, veilig verwijderen van gegevens en sorteren voor hergebruik of recycling van de apparatuur. Voorafgaand aan de aanbesteding werd verouderde ICT-apparatuur beheerd via individuele contracten die door elke organisatie werden ontwikkeld. Uit een vragenlijst bleek dat slechts de helft van de overheidsorganisaties al dergelijke contracten had. Van deze contracten dekte slechts de helft van de totale contractwaarde, gemeten in fulltime equivalenten, zowel hergebruik als materiaalrecycling. Het contract had een geschat budget van 64 miljoen NOK excl. btw (5,5 miljoen euro) en is geldig voor maximaal 2+1+1 jaar.

Raadpleeg de publicatie hier