Schoolbouwprojecten circulair aanbesteden? Yes we can!

Scholen geven het goede voorbeeld

Bij de renovatie van twee gebouwen op een scholencampus wordt het projectteam overtuigd van de voordelen van circulair bouwen. Per gebouw wordt bekeken wat behouden kan blijven, hergebruikt kan worden op deze of een andere site of vernieuwd moet worden. Dit om de vaak vanzelfsprekende sloop en volledige herbouw te proberen vermijden. In het uitvoeringsdossier wordt het circulair karakter van dit bouwproject opgenomen. Aannemers worden overtuigd om op een circulaire manier te werken. Er worden producenten gezocht die het circulaire principe implementeren in hun bedrijf.

In eerste instantie wordt er gekeken naar de ecologische pijlers. In een LCA (Levenscyclusanalyse) studie wordt het milieuprofiel van een gebouw over de volledige levenscyclus in rekening gebracht en dit lijkt dus een relevante methode. Maar vereenvoudigde ontwerptools zoals Totem zijn momenteel nog niet ideaal om circulaire concepten en bouwprojecten te analyseren. Een diepere en uitgebreidere analyse is hierbij essentieel, waarbij er in detail wordt ingegaan op de mogelijke consequenties van verschillende ontwerpvoorstellen. Zowel attributional LCA (zoals Totem) als consequential LCA zal worden toegepast om robuuste informatie te genereren en verschillende voorstellen te evalueren. Anderzijds is ook het aftoetsen van de financiële haalbaarheid belangrijk. De essentie is het ecologisch profiel verbeteren zonder bijkomende kosten op lange termijn, dus met realistische terugverdientijd. Bureau Bouwtechniek heeft veel kennis over actuele bouwkosten, maar is ook ervaren in studies zoals conditiestaatmetingen en meerjarenonderhoudsplanningen. Al deze kennis samen, maakt hen in staat om de investeringen van verschillende renovatie scenario’s te vergelijken op korte en lange termijn.

Sectoren Bouw ›

Heb je een vraag over deze case?