Signalisatiekledij voor de ophaaldienst

IOK neemt circulaire gunningscriteria op in bestek voor werkkledij

IOK zette tijdens de Green Deal Circulair Aankopen in op circulair werktextiel. Ze schreven een bestek uit voor aankoop en onderhoud van signalisatiekledij voor de ophaaldienst. Hierin werden duurzame/circulaire criteria opgenomen:

III.20 Duurzaamheid

IOK Afvalbeheer vindt het belangrijk dat de kledij na het einde van de levensduur niet op de afvalberg terecht komt, maar op een duurzame manier verwerkt wordt. Inschrijvers die aantonen dat de kledij die niet meer dienstig is ook op een duurzame manier verwerkt wordt, kunnen extra punten toegewezen krijgen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat er geen verwijzingen naar IOK Afvalbeheer meer zichtbaar mogen zijn bij hergebruik. De inschrijver dient uit te schrijven welke procedure hij voorstelt voor het terug nemen en het eventueel op een duurzame manier verwerken van de kledij die niet meer dienstig is. Daarnaast dient de inschrijver ook het nodige bewijsmateriaal toe te voegen dat aantoont dat de voorgestelde procedure ook effectief zo wordt toegepast.

Betreffende de eventuele verpakking van het textiel gelden volgende vereisten:

  • De hoeveelheid verpakking wordt zoveel mogelijk beperkt;
  • Verpakkingen zijn ofwel herbruikbaar, of bestaan (gedeeltelijk of volledig indien papier en karton) uit gerecycleerd materiaal en/of materialen afkomstig uit hernieuwbare bronnen.

Bij de eerste uitschrijving van het bestek ontving IOK geen conforme inschrijvingen. Er kam een heraanbesteding. Op dit moment zit het project in de gunningsfase en wordt de aangeboden kledij uitgetest op het terrein.

Rob Eyckmans van IOK deelt, op eenvoudig verzoek, graag zijn bestek en ervaringen met jullie.

IOK Afvalbeheer

Sectoren Textiel ›

Resultaat

 

 

Heb je een vraag over deze case?