Stad Kortrijk ontmantelt end-of-life dienstwagens

Circulariteit in samenwerkingsovereenkomsten

Bij einde levensduur van  dienstvoertuigen, wil de Stad Kortrijk om een circulaire manier omgaan met de wrakken. Voor de nieuwe voertuigen wordt gekozen voor klimaatvriendelijke aandrijving.

Dienstvoertuigen worden vervangen om diverse redenen: leeftijd, algemene technische conditie en verouderde of achterhaalde uitstootnorm. Wanneer deze voertuigen op de tweedehandsmarkt worden aangeboden is de kans reëel dat deze voertuigen nog een aantal jaren worden gebruikt. In eigen land, ofwel in het buitenland waar er minder streng wordt toegezien op de technisch conditie en uitstootnormen. Hierdoor worden de inspanning van de stad Kortrijk inzake klimaatvriendelijkheid en circulariteit teniet gedaan. De eventuele financiële winst die zo’n verkoop zou opbrengen weegt niet op tegen de maatschappelijke kost het met zich meebrengt.

Door een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten voor de ontmanteling van de dienstwagens, heeft stad Kortijk de zekerheid dat deze voertuigen nooit meer in het verkeer komen. Bovendien zijn zullen de ontmanteling, depollutie, recyclage en administratieve afhandeling op een correcte manier verlopen.

Stad Kortrijk is zeer tevreden van de lopende samenwerkingsovereenkomst.

Stad Kortrijk

Sectoren Voertuigen ›

Heb je een vraag over deze case?