Stad Kortrijk refurbisht kantoormeubilair zelf

Circulaire doelstelling leidt tot nieuwe interne samenwerkingen

De fusie van de stadsdiensten en het OCMW van Kortrijk was een goede aanleiding om in te zetten op circulairiteit voor het kantoormeubilair.

In een eerste fase werd het aanwezige materiaal op de verschillende sites geïnventariseerd. Vervolgens werd op verschillende pistes ingezet:

  • Optimalisatie van het stockbeheer
  • Zo veel mogelijk hergebruik van het meubilair, ook bij locale partners zoals scholen of verenigingen
  • Waar nodig en mogelijk herstellen of refurbishen van eigen meubilair
  • Onderzoek naar rendabiliteit van as-a-service modellen. Dit bleek voor de stad geen interessante piste te zijn.
  • Circulaire criteria en ketentransparantie voor nieuwe bestekken, bijvoorbeeld ook voor de beschikbaarheid van reserveonderdelen, compatibiliteit en uitbreidingsstukken.

Voor het herstellen, herontwerpen en reinigen van bestaand meubilair werden de eigen werklieden van de stad ingeschakeld. Deze collega's zijn ondertussen helemaal gewonnen voor het idee. Zij gaan samen met de aankopers op zoek naar oplossingen op maat.

Dit voorbeeld toont aan dat de oplossing niet altijd bij externe firma's moet worden gezocht. Er is misschien al heel wat mogelijk met eigen personeel. Regelmatig overleg tussen gebouwverantwoordelijken en aankopers is nodig om de veranderende behoeften goed in kaart te brengen.

Stad Kortrijk

Sectoren Kantoorinrichting ›

Heb je een vraag over deze case?