Sustainability criteria for workplace ICT hardware

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, verantwoordelijk voor het leveren van IT-apparatuur voor de hele Nederlandse overheid, heeft een precedent gesteld voor toekomstige aanbestedingen over hoe de markt uitgedaagd kan worden op verschillende duurzaamheidsaspecten. De missie van de Nederlandse overheid is om de economie volledig circulair te maken tegen 2050. Tegen 2030 moet het verbruik van primaire grondstoffen gehalveerd worden. Als onderdeel van deze doelstelling moeten alle overheidsaankopen tegen 2023 circulair zijn. Het doel is ook om ervoor te zorgen dat de overgang naar een circulaire economie ook doorwerkt in de eigen aankopen van de Nederlandse overheid, en circulair inkopen zo te gebruiken als een manier om de markt te stimuleren.

Het ministerie heeft ambitieuze duurzaamheids- en circulariteitsdoelstellingen opgenomen in vijf afzonderlijke aanbestedingen die gedurende 1,5 jaar zijn voorbereid voor IT-apparatuur zoals monitoren, laptops en ICT-werkstations, iOS- en MacOS-apparaten, Android-apparaten, en accessoires en diensten. De contracten, gezamenlijk bekend als ICT Werkomgeving Rijk (IWR) 2021, illustreren het vermogen van overheidsopdrachten om de lat hoger te leggen voor marktstandaarden voor de levering van hardware voor werkplekken.

Raadpleeg de publicatie hier