UZA neemt circulariteit op in cateringcontract

Peter Bottelberghts: " UZA heeft reeds een circulair contract afgesloten. Het gaat het over de uitbating van de patiëntkeuken, personeelsrestaurant en commerciële galerij in een pps constructie voor de periode van minstens 10 jaar. Van de initiële 6 kandidaten werden er 4 weerhouden om een offerte in te dienen. Drie kandidaten dienden vervolgens een offerte in. Eén van de subcriteria onder het criterium visie en kwaliteit was “duurzaamheid en circulaire economie”: in welke mate werd bij de conceptvoorstelling rekening gehouden met de begrippen duurzaamheid en circulaire economie. De drie kandidaten hebben, ondanks verschillende benadering, dezelfde score gekregen op dit onderdeel  (70%). De voorstellingen gingen van refurbished meubilair, tot verwerken van koffie-afval en reduceren van voedselverspilling. Wij hebben duurzaamheid en circulariteit heel opengelaten in het bestek en zo veel kansen gelaten om hierover te onderhandelen. En dit is ook ons advies: probeer zoveel mogelijk open te laten en tracht met de inschrijvers te onderhandelen over de gewenste circulaire impact.

Heb je een vraag over deze case?