Van afgedankt textiel naar gerecycleerde vezels

Circletex zet in op hergebruik

CIRCLETEX wil, met alle spelers binnen de keten van bedrijfskledij, beschermkledij en plat linnen, nagaan of er een systeem kan opgezet worden waarbij het ingezamelde textiel einde-leven van deze stromen, kan hersteld, herbestemd of gerecycleerd worden. Zo wordt vermeden dat de waarde van het textiel verloren gaat in de verbrandingsoven of bij export een negatieve impact wordt veroorzaakt.

Bij recyclage kunnen de nieuwe vezels hergebruikt worden bij de productie van nieuwe bedrijfskledij, beschermkledij, plat linnen of andere textieltoepassingen. In dit project wordt gefocust op productstromen waarvan de verschillende spelers in de keten en de productiemethoden goed gekend zijn. Meerdere Vlaamse productiebedrijven, wasserijen en linnenverhuurders zijn actief in dit domein. De handelaars en de inzamelaars ervan moeten samenwerken om de technische uitdagingen die textiel einde-leven met zich meebrengt, in kaart te brengen en oplossingen te vinden voor bv. gemengde vezels, contaminatie... Bedrijven die zich specialiseren in het ontrafelen van verschillende types textielvezels, zullen eveneens deel uitmaken van deze samenwerking. Het unieke aan dit project is dat materialen in een circulaire kringloop worden gebracht binnen eenzelfde sector. De recyclage van ingezameld textiel in lokale Vlaamse toepassingen wordt hierbij gestimuleerd, wat zeker tot extra werkgelegenheid zal leiden.

Creamoda, Fedustria, FBT, COBEREC

Partners Vlaanderen Circulair

Sectoren Textiel ›

Heb je een vraag over deze case?