Verkenningsstudie Circulaire fietsbrug

Stad Antwerpen onderzoekt circulaire mogelijkheden voor fietsbruggen

De stad Antwerpen zet in op de aanleg van veilige fietsinfrastructuur. De bouw van een aantal fietsbruggen maakt hier deel van uit. Naast criteria als kostprijs, timing en gebruikscomfort,  is ook duurzaamheid een belangrijk thema in het stedelijke aankoopbeleid. Enkele geplande fietsbruggen zijn tijdelijk. Daarom wordt nagedacht over circulaire brugontwerpen. Hierbij horen vragen over de technische en procedurele haalbaarheid.Om zicht te krijgen op de mogelijkheden en werkwijze om tot een circulaire fietsbrug te komen, schakelde de stad Antwerpen een studiebureau in voor een verkenningsstudie.

Het traject leverde enerzijds een rapport op van de haalbaarheidsstudie en anderzijds een berekeningstool. Deze tool  helpt om verschillende ontwerpen te vergelijken op het vlak van circulariteit. Zo kan dit gunningscriterium objectief beoordeeld worden bij een aanbesteding. Het rapport bestaat uit een lijst van 40 wereldwijde voorbeelden van circulaire (fiets)bruggen, een oplijsting en beoordeling van bestaande tools en een evaluatie van constructiematerialen.

De stad moet vooralsnog een eerste constructiebestek met circulaire criteria uitschrijven. Maar met deze instrumenten in handen zal dit proces alleszins makkelijker verlopen.
U kunt de resultaten van de studie downloaden.

Photo by shota James on Unsplash

Stad Antwerpen

Sectoren Infrastructuur ›

Heb je een vraag over deze case?