Waste management services bpost

Bpost, de nationale postoperator van België, zal een nieuwe leverancier(s) selecteren voor de afvalbeheerdiensten voor alle soorten bpost-gebouwen in België.

Het project omvat het vinden van afvalbeheerdiensten voor restafval, papier, karton, PMD, vertrouwelijk papier, klein gevaarlijk afval, chemicaliën en (pers)containers voor alle bpost-gebouwen in België, waaronder sorteer- en postcentra, kantoren, postkantoren en stempeldrukkerijen. Er zal worden onderzocht of er mogelijkheden zijn om het bereik uit te breiden naar andere afvalstromen zoals textiel, ICT-materiaal en sloopafval. Daarnaast kan het geografische bereik mogelijk worden uitgebreid naar Nederland om andere dochterondernemingen in het contract op te nemen en schaalvoordelen te realiseren, afhankelijk van het niveau van interesse van de dochterondernemingen en de haalbaarheid op de markt.

Bpost wil circulariteit integreren in hun afvalbeheerprocessen door preventie verder te stimuleren en afvalvolumes te verminderen door sorteren en hergebruik. Dit moet worden vertaald in de aanbestedingsdocumenten en worden gemonitord tijdens de uitvoering van het contract. Het monitoren en rapporteren van de verschillende afvalstromen is ook een cruciaal punt dat in het aanbestedingsproces moet worden meegenomen, om volledig te voldoen aan wetgeving en externe/interne rapportagevereisten.

Meer informatie