Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Financiering van circulaire aankopen

Als je een business case voor een circulair aankoopproject wil maken, moeten de kosten en baten op langere termijn worden afgewogen.

  • De behoefte herdenken is een eerste onderdeel van de business case voor circulair aankopen. Zo kan intern delen bijvoorbeeld zorgen dat er minder aangekocht moet worden.
  • Een Total Cost of Ownership analyse (TCO) vaak een heel ander beeld geven dan een vergelijking op investeringskost alleen. TCO ook brengt alle kosten gedurende de gebruiksduur in kaart. De verwervingskost, gebruikskosten (zoals energieverbruik en andere hulpbronnen),  onderhouds- en herstelkosten, taksen en de kosten of opbrengsten verbonden bij einde gebruik. TCO laat toe om de reeële kosten van verschillende scenario's te vergelijken over de levensduur. Voor het berekenen van de TCO baseren je je best zo veel mogelijk op beschikbare reeële gegevens, maar soms zal het ook nodig zijn om een inschatting te maken.
  • Life Cycle kost (LCC)  kan daarbij ook nog milieu- en sociale kosten in rekening brengen die verband houden met het product, dienst of werken tijdens de levenscyclus. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van broeikasgasemissies en toxische stoffen. De Europese Commissie ontwikkelde voor vijf producten een LCC tool.
  • Breng  eventuele restwaarde bij einde gebruik in rekening. De koop-terugkoop kan worden vastgelegd in het contract.
  • Overweeg alternatieven voor bezit zoals as-a-service modellen.
  • Bekijk ook eens of je andere budgetten kunt aanspreken binnen je organisatie. Bijvoorbeeld door onderhoudskosten mee op te nemen bij de circulaire aankoop.

 

Webinars over financiering van je circulaire aankoopproject

 

Mieke Pieters van The Global Picture legt in dit webinar uit wat Total Cost of Ownership betekent en hoe je er mee aan de slag kan voor jouw circulaire aankoopproject.

 

Hilde Jassens van econocom geeft in dit webinar toelichting over as-a-service contractmodellen.

Publicaties over financiering van circulaire aankoopprojecten

 

 

In deze whitepaper biedt Copper8 een raamwerk waarbij vastgoedbeslissingen niet alleen op basis van investeringen, maar op basis van toekomstige en meervoudige waarde gemaakt kan worden. Je kunt het …

 

In 2011, in het kader van de uitvoering van het actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009-2011, voerde de FOD DO een studie uit naar de mogelijkheden en hindernissen voor de toepassing van de LCC i…

 

The transition to a Circular Economy requires innovative business models that stimulate optimised use of repairable products, reusable components and recycling of materials. A Community of Practice (…

 

Nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers.

 

A state of the art report on LCC published by ICLEI

 

This report presents the findings of work which estimates the value of a range of consumer electronics products following their first sale, alongside the estimated cost of recovering those products a…

 

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the user guide for the LCC tool for G…

 

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the LCC tool for GPP of road lighting…

 

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the user guide for the LCC for GPP fo…

 

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the LCC tool for GPP for Indoor Light…

 

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the user guide for the LCC tool for G…

 

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the LCC tool for GPP of computers and…

 

The European Commission have developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the users guide for the LCC tool for…

 

The European Commission have developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This the LCC tool for GPP of Imaging Equipme…

 

The European Commission developed a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the user guide to the LCC tool for GPP of …

 

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the LCC tool for the GPP of vending m…

 

In deze publicatie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) van de Vlaamse overheid ondenk je op welke steun je kunt rekenen voor jouw circulaire project.

 

Prensentatie van 5 oktober 2017 over het programma innovatieve overheidsopdrachten als mogelijkheid voor co-financiering. 

 

In het kader van de Green Deal Circulair Aankopen maakte Econocom deze publicatie.