Financiering van circulaire aankopen

Wil je een businesscase maken voor een circulair inkoopproject, dan moeten de kosten en baten op de langere termijn worden afgewogen.

  • Richtlijn 2014/24/EU maakt het mogelijk om Life Cycle Cost (LCC) te gebruiken om de economisch meest voordelige inschrijving te bepalen. Deze LCC kan bestaan ​​uit de Total Cost of Ownership (TCO), kosten voor externaliteiten of een combinatie van beide. Het is belangrijk om in de offerte aan te geven welke gegevens de bieders moeten aanleveren. Deze moeten met redelijke inspanning kunnen worden geleverd. Ook moet worden aangegeven met welke methode de LCC op basis van deze gegevens wordt berekend. Deze berekening moet gebaseerd zijn op objectief verifieerbare en niet-discriminerende criteria. Het kostenmodel moet kosteloos ter beschikking van de bieder staan
  • Een Total Cost of Ownership analyse (TCO) geeft vaak een heel ander beeld dan een vergelijking op investeringskost alleen. TCO brengt ook alle kosten gedurende de gebruiksduur in kaart. De aanschafkosten, bedrijfskosten (zoals energieverbruik en andere hulpbronnen), onderhouds- en reparatiekosten, belastingen en de kosten of inkomsten die verband houden met het einde van het gebruik.
  • Levenscycluskosten (LCC) kunnen ook milieu- en sociale kosten (externaliteiten) omvatten die verband houden met het product, de dienst of het werk tijdens de levenscyclus. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van de uitstoot van broeikasgassen en giftige stoffen. De Europese Commissie heeft voor vijf producten een LCC-tool ontwikkeld.
  • Het heroverwegen van de behoefte is een eerste deel van de businesscase voor circulair inkopen. Intern delen kan bijvoorbeeld betekenen dat er minder hoeft te worden ingekocht, of as-a-service modellen kunnen een ander financieel beeld geven.
  • Bepaal een eventuele restwaarde op aan het einde van het gebruik. De terugkoop kan in het contract worden gespecificeerd.
  • Kijk ook of u een beroep kunt doen op andere budgetten binnen uw organisatie. Bijvoorbeeld door onderhoudskosten mee te nemen in de circulaire inkoop.

 

Webinars over financiering van je circulaire aankoopproject

 

Mieke Pieters van The Global Picture legt in dit webinar uit wat Total Cost of Ownership betekent en hoe je er mee aan de slag kan voor jouw circulaire aankoopproject.

 

Hilde Jassens van econocom geeft in dit webinar toelichting over as-a-service contractmodellen.

 

This GPP helpdesk webinar, held on 30 March 2022, focused on how to design tenders using the “MEAT” (Most Economically Advantageous Tender) award criterion. According to the EU Public Contracts Direc…

Publicaties over financiering van circulaire aankoopprojecten

 

 

Op deze pagina lees je wat pre-commercial procurement precies is en hoe de EC deze aanpak ondersteunt.

 

Op deze pagina lees je wat pre-commercial procurement precies is en hoe de EC deze aanpak ondersteunt.

 

In deze whitepaper biedt Copper8 een raamwerk waarbij vastgoedbeslissingen niet alleen op basis van investeringen, maar op basis van toekomstige en meervoudige waarde gemaakt kan worden. Je kunt het …

 

In 2011, in het kader van de uitvoering van het actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009-2011, voerde de FOD DO een studie uit naar de mogelijkheden en hindernissen voor de toepassing van de LCC i…

 

The transition to a Circular Economy requires innovative business models that stimulate optimised use of repairable products, reusable components and recycling of materials. A Community of Practice (…

 

Nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers.

 

A state of the art report on LCC published by ICLEI

 

This report presents the findings of work which estimates the value of a range of consumer electronics products following their first sale, alongside the estimated cost of recovering those products a…

 

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the user guide for the LCC tool for G…

 

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the LCC tool for GPP of road lighting…

 

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the user guide for the LCC for GPP fo…

 

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the LCC tool for GPP for Indoor Light…

 

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the user guide for the LCC tool for G…

 

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the LCC tool for GPP of computers and…

 

The European Commission have developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the users guide for the LCC tool for…

 

The European Commission have developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This the LCC tool for GPP of Imaging Equipme…

 

The European Commission developed a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the user guide to the LCC tool for GPP of …

 

The European Commission has developped a series of sector specific LCC calculation tools which aim to facilitate the use of LCC amongst public procurers. This is the LCC tool for the GPP of vending m…

 

In deze publicatie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) van de Vlaamse overheid ondenk je op welke steun je kunt rekenen voor jouw circulaire project.

 

Prensentatie van 5 oktober 2017 over het programma innovatieve overheidsopdrachten als mogelijkheid voor co-financiering. 

 

In het kader van de Green Deal Circulair Aankopen maakte Econocom deze publicatie.